ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป/รับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รพ.กู่แก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.กู่แก้ว

วารสาร/ทั่วไป

วีดีโอ
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

ผู้บริหาร

...

พญ.นิโลบล ช่วยแสง

รักษาการผู้อำนวยการ รพ.กู่แก้ว

สายตรงผู้บริหาร/เรื่องร้องเรียน

081-9128426

รักษาการ ผู้อำนวยการ รพ.
(Patient Experience Program: PEP)
ระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ รพ.กู่แก้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สสจ.อุดรธานี
Web Conference

โหลดเอกสาร สสจ.
ประกาศข่าว สสจ.

E-Letter
HDC กระทรวง

HDC จังหวัด
Cockpit61

QCDATA61
บริหารยุทธฯ61

OPPP2010
OP/PP

TBCM Thailand
TBCM DataCenter