กีฬาสี จนท.รพ.กู่แก้ว ส่งท้ายปี 2561

กิจกรรมกีฬาสี จนท.รพ.กู่แก้ว ส่งท้ายปี 2561

2018-12-27 โรงพยาบาลกู่แก้ว