ซ้อมแผนอุบัติเหตุ ปี 62

ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาสงกรานต์ ปี 62

2019-04-10 อำเภอกู่แก้ว