ซ้อมแผนทะเลาะวิวาท

ซ้อมแผน ทะเลาะวิาทในโรงพยาบาล ช่วงงานเทศกาล