โรคมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในมะเร็งร้ายที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในเพศหญิง และปรากฏว่ามีอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ทั้งยังมีแนวโน้มเกิดกับบุคคล ที่อายุยังน้อยอีกด้วย จากข้อมูลสถิติพบว่า

อัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเป็น 7%-10% ของโรคมะเร็งทั้งหมด โดยเฉพาะบุคคลที่มีอายุระหว่าง 40–60 ปี ส่วนใหญ่หญิงวัยก่อนหรือหลังหมดประจำเดือนจะมีอัตราการเกิดโรคค่อนข้างสูง

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวระบุว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อได้รับการวินิจฉัยแน่ชัดว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วนั้นมักจะอยู่ในระยะกลางหรือระยะสุดท้ายแล้ว ซึ่งสาเหตุสำคัญคือ ผู้หญิง

ส่วนใหญ่มักจะมองข้ามอาการในระยะแรกของมะเร็งเต้านม ถ้าเช่นนั้น มะเร็งเต้านมในระยะแรกจะมีอาการแสดงอย่างไรบ้าง ด้านล่างนี้เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญอธิบายรายละเอียดให้กับเรา

            


อาการในระยะแรกของโรคมะเร็งเต้านม

1. เจ็บปวดเต้านม : แม้ว่าผู้ป่วยในระยะแรกบางส่วนไม่สามารถคลำสัมผัสพบก้อนเนื้อได้อย่างชัดเจน แต่มักจะมีอาการเจ็บภายในเต้านม เจ็บเหมือนถูกแทง หรือปวดบวม เป็นต้น หากมีอาการเจ็บ

ปวดดังเช่นที่กล่าวมาข้างต้น แนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจโดยการคลำสัมผัส หากจำเป็นก็สามารถตรวจโดยการอัลตราซาวด์ได้

2. เต้านมสองข้างไม่เท่ากัน : เนื่องจากการมีเนื้องอกหรือเนื้องอกกับผนังทรวงอกยึดติดกัน เต้านมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือรูปร่างไป ต้องระมัดระวังและเข้ารับการตรวจ

3. มีน้ำไหลออกมาจากหัวนม : ส่วนใหญ่มักปรากฏเป็นน้ำนมสีขาวไหลออกมาจากหัวนม อาจเป็นของเหลวสีเหลืองอ่อน สีเลือด เป็นน้ำหรือลักษณะเหมือนน้ำหนอง เป็นต้น

4. ต่อมน้ำเหลืองโต : ผู้ป่วยในระยะแรกบางส่วนจะปรากฏต่อมน้ำเหลืองตรงรักแร้บวมโตขึ้น

5. หัวนมเปลี่ยนไป : เมื่อเนื้องอกลุกลามถึงหัวนมหรือบริเวณใต้ลานหัวนม จะทำให้หัวนมเอียงไปข้างหนึ่ง หดตัวหรือบุ๋มลงไป

6. ก้อนเนื้อที่เต้านม : เมื่อกดเต้านมจะสามารถสัมผัสได้ถึงก้อนเนื้อ มักมีก้อนเดียว ไม่สม่ำเสมอ เป็นก้อนเนื้อที่มีลักษณะแข็งเคลื่อนที่ได้ โดยปกติแล้วจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอย่างชัดเจน

       แนะนำให้ผู้ป่วยไปตรวจอัลตราซาวด์ที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจวินิจฉัยขนาดของก้อนเนื้อ รูปร่าง ลักษณะ เป็นต้น

7. ผิวหนังเฉพาะส่วนเปลี่ยนไป : ผิวหนังเต้านมจะเปลี่ยนไปเหมือนผิวเปลือกส้ม บริเวณที่บวมน้ำและมีรูขุมขนจะบุ๋มลงไปอย่างชัดเจน ทำให้ผิวหนังขรุขระไม่สม่ำเสมอเหมือนกับผิวเปลือกส้ม

  ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนผู้หญิงทั้งหลายว่า : หากเกิดอาการใดอาการหนึ่งดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรให้ความสนใจและไป ตรวจเต้านมอย่างละเอียดในโรงพยาบาล

เฉพาะทาง ขณะเดียวกัน ในการใช้ชีวิตประจำวันนั้น ผู้หญิงทั้งหลายยังสามารถตรวจการเปลี่ยนแปลงของเต้านมด้วยตนเองได้


การวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในมะเร็งร้ายที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด องค์การอนามัยโลกยกให้มะเร็งเต้านมเป็น “มัจจุราชหมายเลขหนึ่ง” ที่คุกคามสุขภาพร่างกายของผู้หญิง ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล

มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวระบุว่า การพบในระยะแรกและการตรวจวินิจฉัยในระยะแรกเป็นจุดสำคัญในการยกระดับผลการ รักษาโรคมะเร็งเต้านม แนะนำให้หญิงที่มีอายุครบ 40 ปี นอกจากจะ

ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนแล้ว ควรไปตรวจเต้านมกับผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาล ตามกำหนดปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนับว่าสมบูรณ์

สามารถช่วยให้ผู้ป่วยพบจุดเกิดโรคมะเร็งได้ทันท่วงที

            


วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

1.การตรวจหน้ากระจก

  ยืนตรง ปล่อยแขนสองข้างข้างลำตัวตามสบาย สังเกตดูความโค้งของเต้านมในกระจกว่าผิดปกติหรือไม่ ตรวจดูว่าผิวหนังของเต้านมแปลกไปหรือไม่

2.การนอนตรวจ

  นอนราบบนเตียง ให้หัวนมเป็นจุดศูนย์กลาง ใช้กึ่งกลางตอนบนของนิ้วนวดเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา แรงที่ใช้ในการตรวจต้องเท่ากัน โดยให้นิ้ว สัมผัสถึงกระดูกซี่โครง หากพบว่ามี

ก้อนเนื้อขนาดเล็ก ตุ่มพอง ต้องไปตรวจอีกขั้นที่โรงพยาบาล

3.บีบหัวนมเบาๆ

  ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางบีบหัวนมเบาๆ เพื่อตรวจดูว่ามีของเหลวไหลออกมาหรือไม่ หากมีของเหลวไหลออกมา ควรสังเกตสีของของเหลว และไปพบ แพทย์เพื่อทำการตรวจทันที