กลุ่มงานแพทย์

พญ.นิโลบล ช่วยแสง

รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกู่แก้ว


นายแพทย์อัครินทร์ ทองประดิษฐ์

นายแพทย์ตรีทเศศ สุวรรณธรรมา

นายแพทย์ปฏิบัติการ


นายแพทย์ปฏิบัติการ