การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การปฐมพยาาลเบื้องต้น

  • เพื่อช่วยชีวิต
  • เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
  • เพื่อทำให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมาน และช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
  • เพื่อป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังการปฐมพยาบาลแบบต่าง

  •         กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบเหตุต่างๆ อย่าตกใจให้ตั้งสติให้ได้ ขอความช่วยเหลือ หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669

                ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่น ช่วยการหายใจ ห้ามเลือด การจัดให้พัก ให้ความอบอุ่น