ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป/รับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รพ.กู่แก้ว
ข่าวสาร พรบ.คอมพิวเตอร์

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย (ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค)ประชาสัมพันธ์/วีดีโอ Vaccine Covid-19
วารสาร/Vaccine Covid-19อัลบั้มภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

...

พญ.นิโลบล ช่วยแสง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกู่แก้ว

ช่องทางด่วน

081-9128426

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกู่แก้ว
(Patient Experience Program: PEP)
ระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ รพ.กู่แก้ว
จองคิวออนไลน์
ทันตกรรม,กายภาพ,แพทย์แผนไทย
ประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการของโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สสจ.อุดรธานี
ตรวจสอบเงินเดือน

โหลดเอกสาร สสจ.
ประกาศข่าว สสจ.

E-Letter
HDC จังหวัด

ขอเดินทางไปราชการ
Cockpit64

ComProject
บริหารยุทธฯ63

OPPP2010
OP/PP

ระบบงานภายใน

ITA Kukeaw
จัดซื้อจัดจ้าง

แผนงบประมาณ
บริหารความเสี่ยง

แจ้งซ่อมทั่วไป
แจ้งซ่อมคอมฯ

ขอใช้รถยนต์
ขอใช้ห้องประชุม

ขอไปราชการ