ติดต่อเรา

 โรงพยาบาลกู่แก้ว

  • เลขที่ 341 หมู่ 7 บ้านจีต ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
  • โทรศัพท์ 042-256181

  • Email : kkhosp25058@hotmail.com